Waardering Inspectie

Waardering Inspectie

Voldoende beoordeling, op onderdelen GOED

Kwaliteitsonderzoek en waardering april 2018: VOLDOENDE en op onderdelen GOED
De onderwijsinspectie heeft het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs op De Ark in april 2018 voldoende en op onderdelen goed beoordeeld. We hebben ook nog adviezen meegekregen om het onderwijs nog beter te maken dan al is geconstateerd. De rapportages kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie.

Waardering SO De Ark: Voldoende
SO De Ark waardering

Waardering VSO De Ark: Voldoende
VSO De Ark waardering