Aanmelden

Aanmelden

Status mei 2022: momenteel nemen wij geen nieuwe leerlingen meer aan voor het lopende en komende schooljaar. 
 

Hoe werkt het?

Oriëntatie op het SO of VSO

U bent altijd welkom voor een oriëntatiegesprek op school. Tijdens dit gesprek kunt u meer over de school te weten komen en kunnen we kennis met elkaar maken. Dan kunnen we vrijblijvend over het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben als mogelijke onderwijsvorm voor uw kind. 

U kunt een afspraak voor een oriëntatiegesprek maken met de interne begeleiders van de school, Neeltje van 't Wout (so) en Marieke de Bruijn (vso). U kunt telefonisch een afspraak maken via 0182-679096.


Aanmelden SO Leerlingen

U kunt een aanmeldformulier voor het so aanvragen via het secretariaat telefonisch (0182 679 096) of via de mail (m.neleman@stichtingklasse.nl). U krijgt dan een aanmeldformulier toegestuurd met de vraag deze ingevuld te retourneren. Dit aanmeldformulier wordt door het gespecialiseerd onderwijs in Gouda  (de 3 sbo scholen en so De Ark) gebruikt. 

Let op! Deze aanmelding is nog geen inschrijving.

De Commissie van Begeleiding beoordeelt en besluit of so De Ark aan de onderwijs- en zorgbehoefte van het aangemelde kind kan voldoen. Dit besluit zal direct na de vergadering aan ouders worden doorgegeven. Bij een positief besluit over de aanname wordt door de school de TLV aangevraagd. Na plaatsing worden de ouders door de schoolmaatschappelijk werkster en de psycholoog uitgenodigd voor een 'kindbeeldgesprek'.  Alle nieuwe leerlingen worden na plaatsing uitgenodigd bij de jeugdarts. 

Aanmelding via school of instantie  
Deze aanmelding verloopt zoals hierboven staat vermeld, alleen vraagt in dit geval de verwijzende school / instantie de TLV aan.

Instroommomenten SO
Tijdens het schooljaar zijn er, indien er ruimte is om te plaatsen, 3 vaste instroommomenten voor nieuwe leerlingen, na de zomervakantie, na de kerstvakantie en na de meivakantie. Kinderen die 4 jaar worden kunnen gedurende het schooljaar instromen. Als de aanmelding een leerling betreft die thuis zit, worden er andere afspraken gemaakt in verband met leerplicht. 

De ouders maken een afspraak met de directeur of met de ib'er. Tijdens het gesprek krijgen ouder informatie over de school en een rondleiding. 

 

Aanmelden VSO Leerlingen

U kunt een aanmeldformulier voor het vso telefonisch (0182 679 096) of via de mail opvragen via het secretariaat (m.neleman@stichtingklasse.nl) of via de intern begeleider (m.debruijn@stichtingklasse.nl).
Let op! Deze aanmelding is nog geen inschrijving.
 
De Commissie van Begeleiding beoordeelt en besluit of vso De Ark aan de onderwijs- en zorgbehoefte van de aangemelde leerling kan voldoen. Dit besluit zal direct na de vergadering aan ouders worden doorgegeven. Bij een positief besluit over de aanname wordt door de school de TLV aangevraagd. Na plaatsing worden de ouders door de schoolmaatschappelijk werkster en de psycholoog uitgenodigd voor een 'kindbeeldgesprek'.  Alle nieuwe leerlingen worden na plaatsing uitgenodigd bij de jeugdarts. 

Aanmelding via school of instantie  
Deze aanmelding verloopt zoals hierboven staat vermeld, alleen vraagt in dit geval de verwijzende school / instantie de TLV aan.


Instroommomenten VSO
Tijdens het schooljaar zijn er, indien er ruimte is om te plaatsen, 2 vaste instroommomenten voor nieuwe leerlingen, na de zomervakantie en de voorjaarsvakantie.  
Als de aanmelding een leerling betreft die thuis zit, worden er andere afspraken gemaakt in verband met leerplicht. 

De ouders maken een afspraak met de directeur of met de ib'er. Tijdens het gesprek krijgen ouder informatie over de school en een rondleiding.