Goed op de hoogte

Goed op de hoogte

Goed op de hoogte

We vinden het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen de ouders en de school. Het is goed dat de ouders horen hoe hun kind functioneert op school. Andersom vinden wij het ook fijn om op de hoogte te worden gehouden van belangrijke gebeurtenissen thuis, die invloed hebben op het welzijn van uw kind. Immers: opvoeden doen we samen! Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van het kind.
 

Contact met de leerkracht 

Informatieavond en startgesprekken 
Aan het begin van het schooljaar houden we in elke groep een informatieavond voor de ouders. De ouders worden uitgenodigd in de groep van hun kind en krijgen van de groepsleerkracht informatie over wat er gedurende het schooljaar zoal aan bod komt tijdens de lessen. Ook kunt u op deze avond nader kennis maken met de leerkracht. 
 
OPP gesprekken 
Iedere leerling krijgt minimaal twee keer per jaar een OPP verslag van de leerkracht, in februari en juni. Hierin worden de ontwikkelingen van de leerling in diverse vakgebieden aangegeven. 
 
Individuele gesprekken
Mocht u gedurende het jaar vragen hebben aan de leerkracht van uw kind(eren) of zich zorgen maken over uw kind(eren), dan bent u uiteraard altijd van harte welkom. U kunt de leerkracht persoonlijk benaderen voor het maken van een afspraak of via de mail. 
 
 

Informatievoorzieningen

Social Schools
Wij maken gebruik van Social Schools, een online communicatieplatform voor het onderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. Vrijwel dagelijks worden er berichten vanuit de groepen op Social Schools geplaatst.

Jaarkalender
Op de website vindt u jaarlijks een jaarkalender en ons vakantierooster.