Leerlingentevredenheid/veiligheidsbeleving juni 2021

Leerlingentevredenheid/veiligheidsbeleving juni 2021

Hoe waarderen de leerlingen onze school?

Jaarlijks meten wij de leerlingentevredenheid in onze bovenbouw. Hoe tevreden zijn onze leerlingen over de sfeer op onze school en de lessen die gegeven worden. 

Samen met Bureau B&T hebben we (en andere scholen) een nieuw meetinstrument ontwikkeld voor het doen van veiligheidsbeleving/tevredenheidsonderzoeken voor onze doelgroep. Dit instrument gebruikt SO & VSO De Ark. We communiceren de uitkomsten met de onderwijsinspectie.

In juni 2021 zijn de meest recente onderzoeken afgenomen.

Speciaal Onderwijs 
Op de items Schoolklimaat, Onderwijsleerproces en Sociale veiligheid zijn de leerlingen bevraagd naar hun mening. De vragenlijst is afgenomen op een vierpuntschaal. Op 4 niveaus (overeenkomstig het profielniveau van de leerling) is de vragenlijst afgenomen. 
Alle leerlingen ondervinden het schoolklimaat, het onderwijsleerproces en de sociale veiligheid als goed.  
 
  • Schoolklimaat: 3,8 (4,0 is maximale score) 
  • Onderwijsleerproces: 3,9 (4,0 is max) 
  • Sociale veiligheid: 3,5 (4,0 is max)  

Voortgezet Speciaal Onderwijs
Op de items Schoolklimaat, Onderwijsleerproces en Sociale veiligheid zijn de leerlingen bevraagd naar hun mening. De vragenlijst is afgenomen op een vierpuntschaal. Op 4 niveaus (overeenkomstig het profielniveau van de leerling) is de vragenlijst afgenomen. 
De leerlingen ondervinden het schoolklimaat, het onderwijsleerproces en de sociale veiligheid als goed. 
 
  • Schoolklimaat: 3,5 (4,0 is max)
  • Onderwijsleerproces: 3,5 (4,0 is max)
  • Sociale veiligheid: 3,4 (4,0 is max)