Kennismaken

Kennismaken

Status mei 2022: momenteel nemen wij geen nieuwe leerlingen meer aan voor het lopende en komende schooljaar. 
 

Hoe werkt het?

Kennismaken met de school is het hele jaar mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak voor een oriëntatiegesprek maken. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0182-679096.
 

Gesprek

Tijdens dit oriëntatiegesprek krijgt u informatie over de school. Indien u hierna besluit uw kind bij ons op school te plaatsen, vult u een aanmeldformulier in en levert dit in bij de school. De Commissie van Begeleiding van De Ark zal zich over de aanmelding buigen en informatie gaan verzamelen om de onderwijsbehoeften van uw kind inzichtelijk te krijgen, zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden voor aanname.
Kinderen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben een 'Toelaatbaarheidsverklaring' (TLV) nodig. Hiervoor is deze informatie nodig om deze TLV aan te kunnen vragen. Bij oudere kinderen die van andere scholen afkomstig zijn vraagt de school van herkomst een TLV aan.