Wat we bieden

Wat we bieden

De Ark werkt!

SO en VSO De Ark biedt een compleet onderwijsaanbod voor leerlingen van 4 tot 18 jaar met verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. De leerlingen op De Ark zijn zeer moeilijk lerend en hebben allemaal extra zorg en aandacht nodig.

De leerlingen krijgen naast de leervakken, zoals mondelinge taal, schriftelijke taal en rekenen, ook veel lesaanbod gericht op sociale- en communicatieve vaardigheden, praktische vaardigheden, zelfredzaamheid  en bewegingsonderwijs . 

Vanaf 12 jaar komt de nadruk steeds meer op het aanleren en versterken van werknemerscompetenties en vakvaardigheden. We hebben dan ook veel praktijkvakken en stages.
De school hecht hier veel waarde aan, want deze vakoverstijgende, algemene vaardigheden bepalen voor een groot deel het succes in toekomstige werk-, woon- en vrijetijdssituaties.